87 km/t på Goaveien gav 15 dagers fengsel for ung mann

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

DOM: Det er snakk om en hurtigdom, for det er ikke mer enn en drøy måned siden vedkommende ble stoppet på Goaveien.

Den unge mannen ble «klokket inn» på 87 kilometer i timen, der det er 50 kilomer i timen.

«Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til betinget fengsel i 15 dager og bot kr 13.000, subsidiært fengsel i 13 dager. I tillegg bes det om at det i dommen fastsettes tap av førerretten for en periode på syv måneder».

I dommen ble det dermed fengsel i 15 dager, men med en prøvetid på to år. Videre idømmes den unge mannen en bot på 13.000 kroner, samt at han mister førerretten for en periode på syv måneder. Da må vedkommende ta oppkjøringen på ny, den praktiske delen.

Publisert: