KONTROLL: Dagens kontroll var en todelt kontroll hvor vegvesenet startet dagen på Sokn kontrollstasjon. Her ble det kontrollert tunge kjøretøy og bruk av bilbelte i buss.

– Etter noen timer her gikk turen inn til Sola, Stavanger og Sandnes for en mobil kontroll hvor vi forflytter oss rundt og kontrollerer kjøretøy. Her hadde vi hovedfokus på drosjer og varebiler, forteller Bengt Atle Idsø i en pressemelding.

På Sokn var det blant annet kontroll av to busser - og bruk av setebelte.

Der ble det skrevet ut fire forelegg på 1.500 kroner hver til fire personer.

Videre på Sokn:

** Et tungt kjøretøy var for tungt og måtte laste av/laste om til lovlig vekt før videre kjøring var tillatt. Transportforetaket ble ilagt et overlastgebyr på 3800,-kr

** To tunge kjøretøy hadde for langt overheng bak underkjøringshinderet til kanten på vekselflaket. Her måtte underkjøringshinder justeres ut før videre kjøring var tillatt.

** Et tungt kjøretøy ble ilagt skriftlig teknisk mangel med krav til etterkontroll.

Foto: Statens vegvesen
Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 37
Antall kontrollerte lette kjøretøy: 42
Antall observerte for bruk av bilbelte 94
Antall anmeldelser: 1
Antall overlastgebyr: 1
Antall sendte rapporter: 3
Antall bruksforbud: 4
Antall avskiltinger: 2
Antall bilbeltegebyr: 4
Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 10
Antall dekk/kjettinggebyr: 4