WEB-TV: Det er politisk uke i Randaberg - og det betyr flere saker på programmet i forskjellige utvalg.

Du kan se møtene her. Først ut er formannskapet i dag, med start klokken 08.30.

TV-sendingen ser du her

I formannskapet er det flere aktuelle saker.

Den kanskje mest interessante er det som dreier seg om utredning av jordkabel mellom Krossberg og Harestad. Dette er en utredning som kan bli svært dyr for kommunen, men som det politisk skal være vilje til å være med på.

I formannskapet blir det også mer informasjon om besøk av kongeparet - samt andre saker.

Det er ikke det eneste møte, for klokken 11 er det møte i Kommuneplanutvalget

Her blir det 3 saker, blant annet den som dreier seg om en klagebehandling vedrørende detaljregulering av et 175 meter langt fortau i Bøveien.

Førstegangsbehandling av detaljregulering av Coop-tomten skal også opp - det samme skal detaljregulering av sykkeltiltak langs Randabergveien, med start Vistnesveien. Dette er andregangsbehandling og vedtak før den avgjøres i kommunestyret 7. mars.

Sendingen fra møte finner du her.

Senere i dag er det også møte i Administrasjonsutvalget, hvor det blant annet skal opp en sak som dreier seg om skyhøyt sykefravært i Randaberg kommune. Møtestart er der klokken 14.00, men dette sendes ikke på web-tv.