– Vi sørger for at Rogfast-arbeiderne alltid er på nett