Opphever besøksforbudet på sykehjem

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over tre år gammel

KORONAKRISEN:

Det er ikke lenger besøksstans på sykehjem og sykehus, opplyste helseminister Bent Høie (H) på onsdagens pressekonferanse.,

– Besøksstansen vi har hatt på våre helse- og omsorgsinstitusjoner, har rammet hardt. Mange eldre på sykehjem har ikke hatt besøk eller hatt begrenset mulighet for besøk, lenge. Det har vært tunge tider, sa Høie.

– Nå har vi fått epidemien under kontroll, og vi mener det er trygt og riktig at vi i større grad åpner opp for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Derfor har vi nå endret anbefalingene for sykehus og kommunene. Det er ikke lenger besøksstans, sa Høie.

Helseministeren understreket at helse- og omsorgsinstitusjonene skal legge til rette for at de innlagte kan få besøk så langt det er mulig og forsvarlig.

Bør kartlegge og vurdere behov for besøk

I anbefalingen fra Helsedirektoratet går det blant annet fram at pasientens ønsker og behov for besøk bør kartlegges og vurderes ut fra blant annet dette:

  • hvor alvorlig syk vedkommende er
  • forventet levetid
  • eventuelle kommunikasjonsvansker
  • behov for nærhet og omsorg
  • lengden på institusjonsoppholdet

Også råd for dagaktivitetstilbud

Folkehelseinstituttet har også kommet med smittevernråd for å gjenåpne dagaktivitetstilbud. På grunn av covid-19-epidemien er det flere kommuner som har stengt eller redusert sine dagaktivitetstilbud.

– Med dagens lave forekomst av covid-19 i Norge, er det viktig å legge til rette for at brukere av dagaktivitetstilbud igjen får mulighet til å ivareta behov for sosial kontakt og aktivitet, sier Eriksen-Volle.

Ved gjenåpning av dagaktivitetstilbud i kommunen må tilbudet og aktivitetene der tilrettelegges på en måte som ivaretar smittevernet, blant annet krav om avstand og å legge til rette for god håndhygiene, slik at risikoen for smittespredning begrenses mest mulig.

– I tillegg skal en selvfølgelig holde seg hjemme dersom en har symptomer på akutte luftveisinfeksjon, legger Eriksen-Volle til.

Det er også laget råd for spesialisthelsetjenesten om å legge til rette for besøk, blant annet i spesialavdelinger som føde- og barselavdelinger.

Les anbefalingen «Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering (Helsedirektoratet)

Les Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner (FHI

Les Smittevernråd ved dagaktivitetstilbud (FHI)

Publisert: