Kort oppsummert

  • Det politiske møtet i kommunen vil diskutere forbedret innkjøp denne uken.

  • Kommunestyret har allerede stemt for å justere budsjetter for kjøp av varer og tjenester.

  • Endelig avgjørelse vil være på kommunestyrets møte 7. mars.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

MØTER: Denne uka er det politiske møter i kommunen med flere saker på programmet. Når formannskapet samles torsdag morgen er én av sakene den som dreier seg om forbedret innkjøp i kommunens avdelinger.

Kommunestyret vedtok i sak om Handlings- og økonomiplan 2024–2027 (64/23) å justere ned virksomhetenes budsjett for kjøp av varer og tjenester med bakgrunn i forbedret innkjøp.

Fordelingen ut til virksomhetsområdene foreslås beregnet basert på andelen av kjøp av varer og tjenester på KOSTRA-artene 11 og 12 fra regnskapsåret 2023. Tiltaket var i utgangspunktet budsjettert på området «Felles» med 1,25 millioner kroner. Området «Felles» står igjen med 165 000 etter justeringen.

Under kan du se fordelingen som foreslås utført. Saken blir endelig avgjort i kommunestyret 7. mars og innstillingen fra kommunedirektøren bli da at kommunestyret justerer utgiftsbudsjettet for kjøp av varer og tjenester for virksomhetsområdene med beløpene som i tabellen.

Foto: Randaberg kommune