– Ordførerens korte svar fikk meg til å undre på om han i det hele tatt hadde lest oppgaven før han svarte.

Leserbrevet fra Utdanningsforbundets Cathrine Larsen dreier seg om kommunens bruk av lønnsmidler.

Cathrine Larsen, leder Utdanningsforbundet Randaberg
  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

LESERBREV: For sjette år på rad er lærerne i skolen lønnstapere. Da rikslønnsnemndas kjennelse etter streiken var klar, var det mange lærere i skole og barnehage som ble skuffet. Skuffelsen var stor da virkningsdato for årets oppgjør ble satt til siste streikedag, noe som medførte at organiserte medlemmer i skole og barnehage gikk glipp av fem måneders av fjorårets lønnsvekst.

Men - politikere i flere kommuner har ønsket å gjøre noe med det, og vil i stedet sette samme virkningsdato som andre kommunalt ansatte hadde.

Utdanningsforbundet Randaberg er veldig fornøyd med at Venstres Ingve Lerang
stilte følgende spørsmål til ordføreren i kommunestyret denne uka:

1. Hadde Randaberg avsatt midler for et tidligere virkningstidspunkt, og hvor
mye?
2. Vil disse midlene uansett bli innstilt til å tilfalle virksomheten?
3. Vil kommunen vurdere med kompensere tiltak med å sette egen virkningsdato
som 1. mai?

Svaret fra ordføreren lød: “Virksomhetene i kommunen blir kompensert
lønnsoppgjøret i sin helhet når det er kjent, så det påvirker ikke virksomhetens
resultat. På bakgrunn av dette er det ikke behov for ordføreren å svare på spørsmål to.

Ordførerens korte svar fikk meg til å undre på om han i det hele tatt hadde lest
oppgaven før han svarte. Hvorfor unnlater ordføreren å svare på om kommunen vil sette en egen virkningsdato? Vi vet kommunen har fått midlene, men hva skal de bli brukt på?

Her hadde Randabergs kommunepolitikere en gyllen mulighet til å være
fremoverlente med tanke på å beholde og rekruttere kvalifiserte lærere i
Randabergskolen. Men i stedet ble det ulne svar og lite handling, og tydelig for alle
lærere at vi ikke tilhører en yrkesgruppe som blir prioritert.

Dette rimer heller ikke med Randaberg kommunes uttalelse til KS som ble vedtatt i formannskapet 22.01.22:

“Det bør legges til rette for generell lønnsutvikling for alle grupper. Randaberg
kommune er av den oppfatning at skal noen prioriteres bør KS prioritere stillinger det er vanskelig å rekruttere til. Sykepleierne fikk betydelig løft i 2019, og vi har i tillegg gjort lokale justeringer på lønn for å kunne være konkurransedyktig på lønn med nærliggende kommuner. Derfor bør en og vurdere å prioritere undervisningspersonell i 2022.”

I det minste burde politikerne som er representert i formannskapet tatt til orde for å sette handling bak sin egen uttalelse. Men vi vet jo at ord koster mindre enn rene
kroner og øre.

I tillegg til enda et nedslående tariffoppgjør for lærerne, opplever vi også krevende
tider i kommunen med strammere budsjetter og ikke minst debatt om skolestruktur.

Dette har ført til at mange lærere stiller spørsmålstegn ved jobben sin, og flere
lærere vurderer om de skal fortsette i kommunen. I denne uken har 3 lærere sagt
opp jobben sin, og begrunnelsen er dårlig lønnsutvikling og skolestruktursak. Med
gårsdagens utfall i kommunestyret, er jeg redd enda flere lærere vil gjøre det
samme.

Men håpet mitt er at lokalpolitikerne vil ta ansvar som våre arbeidsgivere, og vedta at organiserte lærere i skole og barnehage får et lokalt tillegg som dekker tapet de fikk som følge av fjorårets lærerstreik. Det betyr ca 6500 kr pr lærer i skole og barnehage. Det vil vise handlekraft og gi alvor til vedtak som er fattet. Samtidig vil det sende et sterkt signal til andre kommuner og framtidige lærere om at Randaberg mener alvor når det gjelder å rekruttere og beholde lærere.

Lærerne taper på dette, elevene taper, samfunnet taper. I dag står hver fjerde plass
på lærerutdanningen ledig.

13% av lærerårsverkene i Randaberg kommune ble utført av ansatte uten lærerutdanning. Er det dette vi ønsker å møte kunnskapssamfunnet med? En skole uten godt utdannede lærere rammer elevenes læring, vår framtidige konkurransekraft og dermed nasjonen.

Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne!

Med hilsen Cathrine Larsen, leder Utdanningsforbundet Randaberg