POLITIKK: Tidligere i uka møttes ungdomsrådet, og deres første sak på agendaen var valg av representant(er) til Statsforvalterens ungdomsråd.

Statsforvalterens ungdomsrådet er et panel i regi av Statsforvalteren; som trenger innflytelse av ungdommen til å bestemme. Nord-Jæren trenger en ny kandidat.

Aleksandra Katarzyna Wierzbicka, nestleder er selv en del av ungdomspanelet, valgt inn for to år.

Eksamen er et eksempel på hvilke saker som trengs innflytelse på, deriblant hjelpemidler og oppgaver.

Eirik Glad Vistnes foreslo seg selv og ble fremmet av Heine Berntsen. Foto: Arkivbilde, Simen Ingemundsen

Det ble gruppemøte mellom medlemmene av ungdomsrådet, nestleder og leder Jannike Kvilhaug, og det endte med at de fremmet følgende kandidat; Eirik Glad Vistnes.

Møtet avsluttet med møtets startsaken, og lenge så det ut til at ingen ville være kandidat, men før saken ble slått igjennom med ingen kandidater, så viste Eirik Glad Vistnes interesse. Etter en liten dialog fremmet Heine Berntsen Vistnes som ungdomsrådets kandidat. Det ble enstemmig vedtatt.

Bakgrunn: Statsforvalterens ungdomspanel ble etablert i 2023. Panelet bistår Statsforvalteren med råd og erfaringer knyttet til de ulike oppdragene Statsforvalteren har.