Leserbrev fra foreldregruppe: – Ny skole er billigst

Innspill om skolestruktur fortsetter - og her er et leserbrev.

 • Redaksjonen
Publisert:

LESERBREV: Foreldregruppen for Harestad skolekrets er aktiv - og her er et nytt leserbrev i det man nærmer seg oppløpssiden for å komme med innspill om skolestruktur.

I dag tar gruppen dette utgangspunktet:

 • Nedskalert byggetrinn II Harestad skolekrets 1-4 trinn, 360 elever.
 • Investering 150 millioner
 • Finansiert med lån på 100 millioner og tomtesalg på 50 millioner.
 • 2.8 millioner pr. år i økte driftsutgifter i forhold til vedlikehold av gamle Harestad skole
 • Sparer 115 millioner i 2043 i forhold til vedlikehold av gammel skole og rive etter 20 år
 • Kan lett utvides hvis felles ungdomsskole blir aktuelt senere

En ny og skalerbar skole for elevene ved gamle Harestad er en «gratis lunch» når regnskapet skal gjøres opp om 20 år (modell 7). Kommunen sparer minst 100 millioner i forhold til vedlikehold av gamle Harestad, og er det rimeligste av alle alternativene.

Hvis gamle Harestad rives, vil 240 elever på 1-4 trinnet trenge ny skolebygning. 

KF skolen i Stavanger er en modulbasert 1-10 skole (5.700 m2) for 360 elever som ble bygget i 2021 med en kontraktspris på 126 millioner (ref bygg.no). Den ble kåret til årets skolebygning i 2022 og er bygget i heltre. Arkitektonisk vil den bryte med eksisterende skolebygg i teglstein og glass, men betydelig rimeligere.

Med plass til 360 elever er den mer enn stor nok til å huse alle elevene ved gamle Harestad de neste 10-20 årene og frigjør plass på nye Harestad om nødvendig. Kan utvides senere hvis nye Harestad blir omgjort til ungdomsskole for hele bygda. Kunne vi ha bygget noe slikt på Harestad istedenfor ett overdådig bygg til 300 millioner som var kommunens planer for trinn II?  Da hadde vi spart 174 millioner, og det kan gi mange sykehjemsplasser!

Indekskorrigert til november 2022 er kostnaden for KF-skolen 150 millioner.  Dette kan finansieres med salg av tomten for gamle Harestad Skole (50 millioner) og lån på 100 millioner. Med en nedbetaling over 30 år og 4% rente, gir det et årlig beløp på 5.8 millioner for renter og avdrag.

Etter 20 år (2043) vil kommunen ha nedbetalt lånet med 55 millioner.

Et annet alternativ er vedlikehold/renovering av gamle Harestad skole i 20 år før den rives og erstattes med et nytt trinn II i 2043. Antatt årlig vedlikehold på 2 millioner gir et totalt vedlikeholdsbehov på 40 millioner. Kommunen har selv anslått vedlikeholdsbehov de neste 5 årene til 36 millioner.

Renovering kan finansieres med et «vedlikeholds lån» på 40 millioner som nedbetales over 20 år. Det gir en årlig vedlikeholdskostnad på 3 millioner i form av renter og avdrag.

Differansen mellom vedlikehold av gammel skole vs. nytt byggetrinn II (KF-skolen) blir da 2.8 millioner pr år, men den egentlige kostnaden fremkommer ikke før man gjør opp status i 2043 når gamle Harestad rives. I 2043 vil kommunen enten:

 • Ha brukt 60 millioner på vedlikehold av gamle Harestad, som er tapt ved rivning.

eller:

 • Nedbetalt lånet på KF skolen med 55 millioner og unngått et tap på 60 millioner ved rivning.

Kommunen sparer dermed 115 millioner i 2043 ved å bygge «KF-skolen» istedenfor å vedlikeholde gamle Harestad.

Det er betalt 116 millioner i avdrag og renter frem til 2043 (5.8mill x 20 år) og «KF-skolen» blir en «gratis lunch» sammenlignet med vedlikehold av den gamle skole som skal rives.

I 2043 er KF skolen 20 år gammel med ett restlån på 45 millioner.  Nypris for «KF-skolen» i 2043 er 300 millioner kroner med 3.5% prisstigning.  Byggetrinn II ihht kommunens opprinnelige plan koster da 650 millioner.

I 2043 blir da status som følger ved å bygge ny «KF-skole» nå:

 • 115 millioner spart i forhold til vedlikehold av gamle Harestad i 20 år
 • Unngår å bruke 300 millioner på ny «KF-skole» i 2043
 • Restgjeld på 45 millioner på «KF-skolen» fra 2023

Alt dette oppnår man ved å øke driftsutgiftene med 2.8 millioner i året i forhold til vedlikehold av gamle Harestad skole.

Kommunen burde kontakte 3-4 totalentreprenører i bransjen og få en fast pris på ny skalerbar skole tilpasset behov de neste 10 årene. Sett grensa på 150 millioner og be om pris og leveringstid på fiks ferdig skole. Bruk Randaberghallen hvis vi ikke har råd til gymsal innenfor budsjettet. Eksisterende planer for Trinn II til 300 millioner bør kastes rett i søpla.  Ikke bruk penger på dyre konsulenter, overlat til total entreprenøren å lage forslag til tegninger, romløsninger og materialbruk. Ikke gjør endringer etter at skolen er bestilt.

Dette er elementer fra suksess formelen som KF-skolen i Stavanger har brukt når de bygget ny skole til 25.200 pr m2 i 2021.  (ref kronikk Aftenbladet 23.6.22 av Sjur Elling Hana, Adm. dir. i Backe Rogaland AS som hadde totalansvar skolen). Randaberg kommune sitt estimat for trinn II i samme periode var på 34.400 pr m2, det er mye å spare ved å tenke nytt og bruke totalentreprise.

Høyre og Frp sine drømmer om en felles ungdomsskole har ført Randabergskolen inn i ett blindspor. For at dette skal bli en virkelighet, må byggetrinn II værer stort nok til at nye Harestad skole kan romme alle ungdommene i bygda.  Da må byggetrinn II huse 1-7 trinnet i sentrum og spesifiseres for 700 elever, selv om det kun er 240 elever som trenger ny skolebygning når gamle Harestad rives. Dette blir selvfølgelig både kostbart, råflott og helt unødvendig.

Innbyggerne ledes til å tro at vi har dårlig råd og må velge en midlertidig løsning (modell 5 eller 6) til vi kan fylle dette overdådige bygget med barn fra sentrum.

Løsningen som utredes er en midlertidig skolestruktur i 20 år (modell 5 og modell 6) hvor Harestad skolekrets legges ned og hundrevis av elever, helt ned til 6 års alderen, sendes på buss og sykkel 4-6 km hver dag, istedenfor å gå til skolen som i dag. Nytt byggetrinn II for 700 elever i 2043, og enda mer penger ut av vinduet når elevene skal flyttes tilbake fra Goa og Grødem.

Nedlegging av skolekretsen der flesteparten bor, er ødeleggende for Randaberg sitt gode renomme som grønn og familievennlig landsby. Midlertidige modell 5 og 6, er et kostbart feilspor som skaper stor og berettiget uro hos barnefamiliene i sentrum, og bør legges død så raskt som mulig.

Nå er det viktig at innbyggerne sier sin mening i høringen innen fristen går ut. Hvis ikke risikerer vi at politikerne går for dyre og midlertidige modeller som 5 eller 6, og raserer skolen der de fleste bor.

KF-skolen i Stavanger, 360 elever, byggekontrakt på 126 millioner i 2021. Kåret til årets skolebygg for 2022 (bildet under).

Kommunens planer for nytt byggetrinn II, 700 elever, estimert til 300 millioner kroner i 2021

Med hilsen

Foreldregruppen i Harestad skolekrets: Sissel Dahl, Ørjan Einarson, Arnstein Wee, Thor Geir Harestad, Leidulf Øvrebø, Monica Einarson og Marita Rønning Ørn.

Publisert: