Her setter man ofte poteter på denne tiden - sjekk tilstanden nå