– Naturen er rammeverket vi benytter for å skape en verdifull hverdag for barna