BILDER: De gjorde det meste før jul, ,men når du nå tar deg en tur til Sandestranden så ser du nå ganske så stor forskjell, sånn egentlig.

Stranden er den samme og det er også sanddynene. Men litt oppi der hvor det er fem hytter er det noe forskjell fra tidligere.

Hyttene er nemlig blitt godt synlige som en del av landskapet ved stranden. Før har de i flere år vært «skjult» for allmennheten, men da sitkagrantrærne ble saget ned og tatt bort - ble det sånn plutselig et helt annet landskap.

Hyttene kom nemlig til syne, der de «ser» mot bølgene og stranden. For hytteeierne har det vært et ønske å få trærne bort, og nå er de så absolutt det.

Sitkagranen er en fremmed art og ikke ønsket i områder som dette. Det var i sin tid Statsforvalteren som sa ja til å få dette unna.

Flere bilder - bla til høyre