Monterte feil anlegg - kan koste 1. million kroner

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

HARESTAD SKOLE/KULTURSCENE:

Høsten 2017 ble Harestad skole/Kulturscenen åpnet. I fjor høst merket man at ikke alt var som det skulle.,

Det ble nemlig funnet en lekkasje. Etter flere søk ble ikke lekkasjen lokalisert. Det ble søkt flere steder og man trodde en stund at det kom fra et sted i ledningenett ved skolen.

Det viste se å ikke være riktig.

I november fant rørlegger ut at det ikke er lekkasje i ledningsnettet, men at lekkasjen befinner seg i gasskjelen i teknisk rom på skolebygget. For å klare å holde temperaturen i skolebygget i løpet av vinteren ble det i slutten på november gjort et midlertidig tiltak, der den delen av gasskjelen som hadde lekkasje, ble koblet ut. Det gjør at gasskjelen i dag fungerer, men med redusert kapasitet.

Årsak til lekkasje er at gasskjelen består av feil materiale. Gasskjelen ved skole/kulturscene består nemlig av aluminium.

Lekkasjen er i selve kjelen, og er forårsaket av korrosjon, som oppstår på grunn av for høy PH, som er en feilprosjektering.,

Det siste skriver kommunen i et brev til forsikringsselskapet.

— Vi har aldri vært så nære en løsning som nå, sier Solbjørg M. Isaken i kommunen til Randaberg24.

For det har vært dialog med flere, som forsikringsselskap, Nyland Byggeadministrasjon og Asplan Viak.

— Det ble i høst gjort flere søk etter lekkasje uten at vi klarte å finne det. Ettersom vi ikke fant feilen, trodde vi at lekkasjen kunne skyldes trykkjusteringer og feil/llekkasje på anlegget.

Leverandør har etter dette fram til midten på januar gjort undersøkelser for å finne ut hva lekkasjen skyldtes, ettersom verken leverandør eller produsent av gasskjelen hadde opplevd tilsvarende lekkasjer noen gang.

— 19. januar kom mail fra Osv. Siverten, leverandør av gasskjelen, om at årsaken til lekkasjen er funnet. Det viser seg at det er feil PH-verdi på anlegget, og ettersom gasskjelen har aluminiumskomponenter oppstår korrodering når PH er for høy.

Det er snakket og skrevet brev - og løsningen blir at gasskjelen må byttes ut. Kostanden på dette er estimert til 1. million kroner.

— Det er konkludert med at anlegget er levert som beskrevet av Asplan Viak, og at det derfor en prosjekteringsfeil. Asplan Viak er den Randaberg kommune/ KLP kan holde ansvarlig for feilen, heter det i et brev datert 21, mars til KLP Skadeforsikring fra kommunen.

Publisert: