MØTE: Gårsdagens møte i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur hadde flere saker oppe - også under eventuelt.

Der var det blant annet spørsmål om saksbehandlingstid om blant annet byggetillatelser.

Høyres Jorunn Utheim tok utgangspunkt i en sak Randaberg24 skrev om. Der hadde en hytteeier søkt kommunen om å foreta noen endringer. Henvendelsen sendte han i mai 2021, men fikk ikke svar før det var gått ett år.

Da ble det avslag. Høyres-representanten stilte spørsmål.

— Det samme har skjedd i min nærmeste familie at søknad om byggetillatelse ble sendt inn i Mai 2021 og fremdeles har vi ikke fått tilbakemelding fra Randaberg Kommune. Hvordan kan det ha seg at kommunen fremdeles ikke har svart på søknader som ble sendt inn for over l år siden?

Kommunalsjef Tonje Kvammen Doolan svarte.

— Det er bare å beklage at de sakene det refereres til har tatt så lang tid. Det skal ikke være sånn, og vi jobber med å oppdatere og sikre våre rutiner for å unngå slike hendelser i fremtiden. Vi vil også presisere at disse sakene er unntaket fra regelen, som vi prøver å unngå skjer. De aller fleste byggesakene blir behandlet innenfor fristen som står på våre hjemmesider.

Hun fortsatte:

Vi vil presisere at det ikke er nødvendig å benytte advokat for å ta kontakt eller å purre. Vi kan kontaktes direkte på f.eks. telefon eller e-post. Til orientering har den ene saken som det vises til, fått et vedtak nå, og den andre saken jobber vi med å få ferdig snarlig, sa kommunalsjefen.