MØTE: Noe av det man diskuterte var tertialrapporten etter første tertial.

Der var det blant annet snakk om både dyr oppgradering av svømmebassenger og utbedring av Harestad skole.

– Jeg synes tertialrapporten viser mye bra og gir et bra bilde, sa Øystein Stern (KrF)

Reidun Sirevåg (AP) tok blant annet opp strømstøtte, svømmebassenger og utbedring av Harestad skole.

– Når det gjelder strømstøtte så jobbes det med strømstøtte til lag og organisasjoner. I kirken er det mye frivillig arbeid og det jobbes med å se om kirken kommer inn under dette, sa ordfører Jarle Bø (Sp).

Når det gjelder utbedring av Harestad skole, den nye - sa Bø blant annet at utbedringer på fire millioner kroner, at det gjelder blant annet utbedringer av ventilasjonsanlegget.

– Anlegget er noe underdimensjonert og skal være noe sterkere enn det som er på plass i dag.

Ordfører Jarle Bø (Sp) orienterte om utbedringer ved Harestad skole. Foto: Per Thime

Så var det svømmebassenger - og prise på det som visstnok skal komme på minst 60 millioner kroner. Dette gjelder bassengene ved Grødem skole, Goa skole og Vardheim.

– Det ble i sin tid bestemt at vi skulle ta vare på det vi har. Det var ikke tatt en ny og skikkelig vurdering, for dette er ti år siden. Basseng er en krevende bygningskropp. Kommunedirektøren sier vi skal se mer på dette inn mot budsjett. Da må vi se på hva vi skal gjøre, om vi skal oppgradere eller bygge nytt opplæringsbasseng, sa ordfører.