UTDANNELSE: I løpet av koronapandemien har digital undervisning vært en stor del av skolehverdagen, og eksamener har blitt avlyst på rekke og rad.

Nå som pandemien er et avsluttet kapittel og et nytt skoleår venter høsten 2022 mener rektor Trond Hoel at en må finne en balanse mellom fysisk oppmøte og digital undervisning.

For noen dager siden kunne en lese på NRK at videregåendeelever ønsker digital undervisning som et tilbud på skolen, og at det nå skal tas opp i forslaget til ny opplæringslov.

Godt oppmøte opplevde skole under torsdagens avskjedsseremoni for tredje videregående elevene. Foto: Simen Ingemundsen

— Digitale løsninger kan ikke erstatte alt. Nå må vi komme i orden og tilbake til normalen igjen. Digital undervisning har klart vært det enkleste for eleven, da de har fått mer frihet og muligheten til å koble mer av. Men vi lever i 2022 og er nødt til å finne en balansegang, sier Hoel i en kommentar til Randaberg24.

Fra høsten av er rektor Trond Hoel klar til å legge en plan for fremtiden, sammen med avdelingene, lærerne og elevene. Han ønsker å se på løsninger som kan være positiv og gagne alle.