PRESSEMELDING: Nye krav til avstand mellom campingenheter og bredere branngater mellom parsellene skal sikre trygge campingplasser. Det nye regelverket er enklere og tydeligere, noe som også vil hjelpe kommunene å gjøre tilsyn med campingplassene.

Avstand gir brannsikkerhet

Kravene gjaldt fra 1. mars 2022, og allerede denne sommeren vil flere campingplasser være innrettet etter de nye reglene. Dette gjelder særlig for sesongcampingplasser uten faste installasjoner, som for eksempel strøm, vann og avløp.

- På noen campingplasser betyr dette at det er plass til litt færre gjester, men her må vi først og fremst tenke på sikkerheten til feriegjestene. Du skal sove trygt om natten, enten du er hjemme eller på ferie, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne.

Etter de nye reglene skal det være minst 4 meter mellom de ulike campingenhetene. Dette gjelder for campingenheter opp til 75 m​2 og som rager maksimalt 4 meter over bakken. For å skape gode rømningsveier skal plassen mellom campingenhetene være fri for hindringer.

Parsell på campingplass. Illustrasjon: DiBK

Parseller

- For sesongcampingplasser uten faste installasjoner som strøm, vann og avløp, vil kravet til 4 meter avstand gjelde allerede fra denne sesongen. I tillegg skal campingplassene deles inn i parseller. Mellom disse parsellene skal det være branngater på minst åtte meter. Dette skal hindre brannspredning, hvis uhellet først er ute, forklarer Per-Arne Horne.

Campingplasser som har fulgt det gamle regelverket, skal være trygge. For eksisterende campingplasser med faste installasjoner, vil det nye regelverket først gjelde når det gjøres vesentlige endringer, som etablering av nye områder for camping, ny infrastruktur, som strøm, vann og avløp eller lignende.