TINGRETTEN: Saken gjelder en britisk statsborger som ble stoppt da politiet hadde trafikkontroll på Kverneviksveien 8. september i fjor.

Mannen ble tatt for å ha kjørt i 59 kilometer i timen i 50-sonen. Han vedtok ikke forelegget på 2.700 kroner.

Dermed endte saken i retten. Vedkommende møtte ikke selv i rette, men saken gikk likevel.

I britens forklaring hadde han blant annet forklart at han mente at den aktuelle fartsmålingen ikke nødvendigvis kunne knyttes til hans bil.

I retten kom det fram at det er lite sannsynlig at det kunne ha skjedd. Det som startet med et forelegg på 2.700 kroner ble noe større.

Mannen ble også dømt til å ta saksomkostninger på 3.000 kroner, så totalt ble dette kroner 5.700 kroner til statskassen - subsidiært tre dager i fengsel.