HELSE: Kommunen er på jakt etter sommervikarer innen helse, og har allerede begynt å vurdere søknader.

Hjemmetjenesten har mottatt totalt 52 søknader.

Noe som omfatter både hjemmesykepleie, dagsenter, hjemmehjelp og fysio/ergotjenesten.

Kommunen har også mottatt 50 søknader til heldøgntjenesten. Søknadsfristen her går ut i slutten av måneden.

– Jeg oppfordrer de som er 18 år eller eldre til å søke på denne kjekke og meningsfulle sommerjobben, sier kommunalsjef innen helse og velferd, Elisabeth Sortland Sande.

For bolig- og avlastningstjenesten er det hittil kommet inn 45 søknader.

Nylig gjorde kommunen det mulig å søke for andre gang innen sommervikariatet til psykisk helse og rus. Denne 2. gangs utlysningen ble gjort på grunn for få søkere, men kommunen var godt fornøyd med at alle søkerne var kvalifiserte.

Tall viser at fem søkte første gang og syv søkte andre gang, og akkurat nå er kommunen i ferd med å vurdere søknader og kalle inn til intervju.