Naboer klaget på kommunens vedtak - Statsforvalteren støttet kommunen