SOKN: Statens vegvesen har hatt kontroll, og kontrollerte 60 tunge og syv lette kjøretøy, samt ble 12 observert med tanken på bruk av setebelte.

Dette skriver Statens vegvesen om viktigheten av kontrollen;

Vi jobber hele tiden for å bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter, og har en nullvisjon for hardt skadde eller drepte i trafikken.

Alle som ferdes på norske veger skal komme trygt frem. Ved å holde igjen tunge og lette kjøretøy som har dårlig lastsikring, er overlastet eller har for mye ting i frontruten som hindrer god sikt, gjør vi det vi kan for å gjøre vegen tryggere for alle.

Avrenning fra fisketransport kan forårsake glatte og sleipe veger, og kan være til fare for miljøet. Ved å stanse disse kjøretøyene, unngår vi trafikkfarlige situasjoner.

Ved å kontrollere at kjøre og hviletid er i henhold til regelverk og at kjøretøyet ikke er lastet med mer enn tillatt, gjør vi det vi kan for å unngå sosial dumping i bransjen.

Sikring av barn i bil og bruk av bilbelte er vår enkleste livsforsikring. Derfor kontrollerer vi at bilbelte blir brukt, og at barna er forsvarlig sikret i bilen.

Det er viktig for trafikksikkerheten til alle trafikanter at bremsene virker som de skal på lette og tunge kjøretøy og tilhengere. Like viktig er det at dekkene har riktig mønsterdybde, og at lysene er i orden. Vi er derfor daglig ute og kontrollerer både bremser, dekk og lys på kjøretøy og tilhengere.

Dette er resultatet etter kontrollen:

I løpet av dagens kontroll, ble 14 av 60 kjøretøy tatt til siden for en utvidet kontroll.

En førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 28 førerdøgn. Her var alt i orden.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av overlast. Disse måtte laste om før videre kjøring. 200 kg - 400 kg - 1900 kg

Ett lett kjøretøy fikk bruksforbud da omregistreringen ikke var fullført. det ble gjort på plassen før videre kjøring.

Det ble skrevet ut to vognkortgebyr på kroner 500 hver.

Det ble skrevet ut teknisk mangellapp på: Feil dekkdimensjon, skadet underkjøringshinder, skade på hytte og ABS feil på systemet.