BRANNFARE: Tørt og varmt vær fører i dag til oppgradering av brannfaren utendørs.

Fram til i formidag var det gult, men det er nå endret til oransje varsel fra meteorologene.

Det betyr at dette gjelder:

Anbefalinger

  • Ikke bruk ild

  • Følg lokale myndigheters instruksjoner

  • Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Konsekvenser

  • Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt

Beskrivelse

Lokalt stor gress- og lyngbrannfare med stor spredningsfare, inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.

Foreløpig er varselet for de neste fire dagene, men det kan også bli mer, for det er ikke meldt nedbør før neste torsdag, om én uke.

Så er det også slik at det er generelt bålforbud fram til 16. september.

Foto: Yr.no