I dag diskuterer formannskapet skole - se direkte fra klokken 08.30

Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims og ordfører Jarle Bø (Sp) stiller på dagens møte i formannskapet.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

MØTE: I går var det Hovedutvalg for oppvekst og levekår, mens det i dag er formannskapet som skal diskutere skolestrukturen på Randaberg.

Mye tyder på mye av det som som var i gårsdagens møte. Sendingen fra formannskapet starter klokken 08.30 og du kan klikke deg inn her.

Av andre saker som skal opp i dagens møte er det blant annet en om handlingsplan for cruiseanløp Stavanger. Lite tyder på anløp i Mekjarvik neste år, blant annet fordi dette er en industrihavn og lite egnet for slik trafikk - noe rederiene gav beskjed om.

Ellers skal man også ta opp kommunens andre tertialrapport, blant annet. Det kan ligge an til et forholdsvis langt møte, tror vi.

Aventia Online Video Platform