ARBEID: −Det er høy aktivitet på arbeidsmarkedet i Rogaland og det er gode muligheter for jobb innenfor de fleste bransjer. Dette liker vi godt å se − men mange bedrifter sliter med å få tak i folk med riktig kompetanse, sier direktør i NAV Rogaland Merethe P. Haftorsen.

Antallet utlyste stillinger har nådd nye høyder med hele 5415, noe som er en 24 prosent økning fra samme periode i fjor.

−Vi har aldri før registrert så mange ledige stillinger i februar, fastslår Haftorsen.

Av arbeidsstyrken utgjør de helt ledige 1,8 prosent, noe som tilsvarer 4813 personer. Samlet er det en bruttoledighet på 6040 personer, tilsvarende 2,3 prosent av arbeidsstyrken, som inkluderer de helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Sammenlignet med samme måned i fjor var det en økning på 937 personer.

I Randaberg er det en økning i antall arbeidsledige. Ved utgangen av januar var det 96 personer som var helt uten arbeid, mens det ved utgangen av februar var 104 personer helt uten arbeid. Det utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er likevel en nedgang på 11 prosent i forhold til februar i 2023.