Kommunens tertialrapport er her - slik er den i korte trekk

Kommunedirektøren beholder troen på et godt netto driftsresultat for Randaberg kommune.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

RAPPORT: I neste uke kommer tertialrapporten for kommunen opp i flere politiske organ.

Rapporten for tertialen gir rom for optimisme innen flere områder.

– Men det forutsetter at virksomhetene klarer å stå løpet ut og holde budsjettrammen de ble tildelt i Handlings- og økonomiplanen 2023-2026. Der ble det vedtatt et tre prosent rammereduksjon på tvers av organisasjonen. Vi har fortsatt stillingskontroll for å sikre god økonomistyring og oversikt, heter det fra kommunedirektøren.

Foreløpig ser det ut som samlet prognose for driftsresultatet er 36,6 millioner kroner, noe som utgjør 3,2 prosent av driftsinntektene på 1,143 milliarder kroner.

​* Kommunedirektørens inntektsprognose viser en vekst i inntektene på 68,8 millioner kroner i forhold til årsregnskapet for 2022. Det vil i så fall utgjøre en vekst på 6,4 prosent. Det er økt integreringstilskudd som står for det meste av inntektsveksten med 40 millioner kroner sammenlignet med 2022. Veksten i skatt og rammetilskudd er beregnet til 12 millioner kroner, noe som utgjør en økning på 1,6 prosent fra 2022. Også leieinntektene forventes å øke betydelig med 15,2 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er økte bosetting av flyktninger i leiligheter som kommunen framleier.

​* En annen viktig inntekskilde er økt utbytte fra Lyse med 14,5 millioner kroner, hvorav 13,1 millioner kroner mottas som utbytte, men lånes tilbake til Lyse som ansvarlig lån.

* Prognosen viser at utgiftssiden øker med fem prosent, og 54,3 millioner kroner. Økningen skyldes at prognosene tilsier et betydelig høyere enn budsjettert lønnsoppgjør - lønn og sosiale kostnader øker med 38,1 millioner kroner, som er 5,6 prosent.

– Lønnsoppgjøret er foreløpig estimert, ettersom vi fortsatt ikke har full oversikt over konsekvensene av både sentralt og lokalt oppgjør. En videre presisering kommer i andre tertialrapport. Kjøp av varer og tjenester øker med nærmere 14 millioner kroner. Dette skyldes økte kostnader til private barnehager og økte kostnader i forbindelse med bosetting av flyktninger.

SE HELE TERTIALRAPPORTEN HER

Publisert: