Disse eiendommene blir berørt ved ny gang og sykkelveg-løsning

Flere eiendommer langs Randaberg må regne med å blir berørt når det etter hvert skal lages gang og sykkelvei på begge sider av veien.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

RANDABERGVEIEN: Flere områder blir berørt når det skal lages gang- og sykkelvei langs Randabergveien - en strekning på rundt to kilometer.

I dokumentene fra fylkeskommunen både boliger, landbruk og næring som blir berørt. Oversikten viser at det er i underkant av 18.000 kvadratmeter innen det som omtales som bebyggelse- og anlegg i området.

Bildet under viser noe av det som er på denne strekningen.

Den neste oversikten viser behovet det er for enkelteiendommer for å gjennomføre tiltaket. Tallene under er midlertidige og kan bli juster i det videre arbeidet med prosjektet. Som oversikten viser så er det flere eiendommer som blir regnet med i det videre arbeidet.

Dette er gårds og bruksnummer langs Randabergveien som må regne med å bli berørt, enten permanent eller midlertidig.
Publisert: