MØTE: Når Administrasjonsutvalget møtes i neste uke skal det blant annet snakkes om bemanningssituasjonen i kommunen - om blant annet utfordringer innen tjenesteområder.

Det har nemlig vært et problem i lengre tid, har kommunen tidligere uttalt.

I den anledning har utvalget bedt om å bli orientert på hvert møte - som altså er i neste uke.

Der vil de bli orientert om at situasjonen fortsatt er krevende for noen tjenesteområder.

I Oppvekst er det eller har vært generelt krevende å få tak i nye barnehagelærere, men kommunen er også i år på en nedskaleringsprosess, så dette merkes ikke spesielt i øyeblikket.

– I skole merkes det økende konkurranse om lærerne, og vi er i en attraktiv skoleregion med mange gode skolekommuner rundt oss. Men vi er attraktive i Randaberg med godt omdømme, og er kjent for både gode resultater og godt støtteapparat. Lengre lærerutdanning og færre uteksaminerte gjør det også mer krevende.

Området som spesielt har vært nevnt er Helse og velferd. Der er det fortsatt utfordringer.

Her har det vært store problemer å rekruttere sykepleiere, samt noen utfordringer knyttet til vernepleiere til faste stillinger.

– Størst er utfordringen innen sykehjem, men også andre virksomheter opplever utfordringer med å rekruttere nødvendig kompetanse. I arbeidet med å rekruttere nye medarbeidere, har vi opplevd vi at gode kandidater har takket nei til stilling i Randaberg, fordi vi ikke klarte å tilby konkurransedyktig lønn. Siden sommeren 2021 til februar har vi rekruttert l Osykepleiere og har nå en dekningsgrad på 81,74% sykepleiere, noe som er en forbedring sammenlignet med situasjonen for et år siden, da vi hadde vakans i godt over en fjerdedel av stillingene, dvs. en dekningsgrad på 73%.

Kommunalsjef Personal- og organisasjon, Aina Helen Frankrig. Foto: Arkivbilde, Per Thime

Det skriver kommunalsjef Aina Helen Frankrig i orienteringssaken til utvalget.

Nå skal kommunen se videre på hvilke tiltak man kan ta for å komme i mål - eller få det bedre.

– Mer spesifikt har vi konkrete utfordringer knyttet til å rekruttere sykepleiere til natt-tjenesten og Solbakken sykehjem. På Solbakken sykehjem er det p.t. 2 sykepleiere fra vikarbyrå, vakanse i natt-tjenesten dekkes internt. I Bolig- og avlastningstjenesten er det store utfordringer med å rekruttere både vernepleiere og sykepleiere. Vi må vurdere om det skal opprettes ytterligere lønnstiltak for å rekruttere og beholde vernepleiere innenfor bolig- og avlastningstjenesten i tillegg til lønnsøkning som ble vedtatt i fjor, heter det i saken som kommer opp som orienteringssak i Administrasjonsutvalget i neste uke.