Mest reprise når lokalpolitikerne møtes

Neste ukes kommunestyremøte er mest saker som allerede har vært oppe i ulike utvalg.

Les hele saken med abonnement