KONTROLL: Statens vegvesen har avhold kontroll på Sokn, en kontroll det ble avdekket få feil og mangler.

** En en utenlandsk transport fikk bruksforbud på grunn av manglende dokumentasjon med kabotasjetransport.

** En utenlandsk varebil fikk bruksforbud på grunn av manglende dokumenter

** Fire stk måtte sikre last bedre før videre kjøring

** En lastebil hadde overvekt og måtte laste ned til lovlig vekt før videre kjøring, foretaket fikk 6050kr i overvektsgebyr

** En varebil hadde overlast og måtte laste ned til lovlig vekt før videre kjøring.

** To kjøretøy fikk teknisk mangler.

Resultat
Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 68
Antall kontrollerte lette kjøretøy: 4
Antall observerte for bruk av bilbelte 75
Antall overlastgebyr: 1
Antall bruksforbud: 6
Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 2