KIRKE: I formiddag var det duket for den aller første Håp-konferansen i Grødem kirke, og temaet var «Kirken i vår tid – hvordan inkludere migranter i vårt arbeid».

Det var Stavanger bispedømmeråd, Det norske misjonsselskap og Misjonsalliansen på vegne av Samarbeid Menighet og Misjons Stavanger som hadde invitert.

– Nå som det er så mye krig og uro i verden er håp ekstra viktig. Håp er viktigere nå enn noen gang, sier en av medarrangørene, Nils Endre Eikeland, og viser til krigen i Midtøsten, og krigen mellom Russland og Ukraina, samt alle aktørenes arbeid med en bedre verden.

– Mange i verden har kun håp å klamre seg til når det kommer til en bedre framtid, la Eikeland til.

Biskop i Stavanger, Anne Lise Ådnøy åpnet Håp-konferansen. Foto: Simen Ingemundsen

Den som åpnet konferansen på Grødem var biskop i Stavanger, Anne Lise Ådnøy, som knyttet symbolikk til håp, hvor mye håp det er i å ha en levende Gud, tilliten til oppstandelsen, og troen på den verden og jorden Gud har skapt.

Biskopen avsluttet sin åpningstale ved å lese dagens ord fra Jesaja 55, vers fire til 11.

Mitt ord skal være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til.

– Håp er å tro på noe vi ikke helt kan vite, en positiv forventning til framtiden, tilføyet Eikeland, som ser på det å få ha Håp-konferansen i Grødem kirke som en ære, spesielt med tanken på at Grødem kirke geografisk ligger som et symbol på innseilingen til bispedømme.

Mange hadde tatt turen til Håp-konferansen, noen også fra Sirdal. Foto: Simen Ingemundsen

Noe annet det var snakk om under Håp-konferansen var brobygging mellom Nordafrikanske migranter og det spanske samfunn, for å bygge broer er også en form for håp.

– I Norge er vi så heldig å ha et sikkerhetsnett rundt alt vi gjør, mens rundt om i verden er den tryggheten ikke til stede. Med Håp-konferanse håper vi på en bedre framtid, og heldig er vi som har høyere makter som tar styring over det. Menneskene selv er de som tar valget om å føre kriger og skape konflikter, avsluttet Eikeland, som selv skal lede litt av dagen i Grødem kirke.

Noe av det som de oppmøtte fikk ta del i og høre mer om denne formiddagen var;

Funn fra kartlegging av forskning på kristne migrantmenigheter og kristne migranter i Norge, historier, erfaringer og perspektiver fra NMS sitt arbeid i Spania, og panelsamtale.