Kommunen får 28,5 millioner kroner fra Lyse

Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022, en økning på 311 millioner fra året før. Eierkommunenes andel av resultatet blir 1 354 millioner kroner, om lag som fjoråret. Kommunene får utbetalt samlet 870 millioner kroner for regnskapsåret 2022. Da drypper det på eierkommunene

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

UTBETALING: Høye kraftpriser og inntreden i mobilmarkedet førte til at Lyse-konsernet doblet inntektene i fjor. Skatteskjerpelser fra myndighetene medfører imidlertid at det meste av overskuddet overføres til staten.

Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022, en økning på 311 millioner fra året før. Eierkommunenes andel av resultatet blir 1 354 millioner kroner, om lag som fjoråret. Kommunene får utbetalt samlet 870 millioner kroner for regnskapsåret 2022.

Under ser du oversikten som viser at Randaberg kommune mottar vel 28.5 millioner kroner.

Lyses konsernstyre foreslår at det utbetales 1 100 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene. Av disse går 700 millioner til utbetaling mens 400 millioner kroner gjøres om til et ansvarlig lån.

Styreleder i Lysa, Harald Espedal.

- Lyse har ambisjon om fortsatt å betale ut utbytter i tråd med eiernes forventninger om stabilitet og jevnt økende utbytter over tid ved økende resultater. I tillegg legges det opp til at det i særskilt gode år utdeles ekstra midler i form av nye ansvarlige lån sier styreleder Harald Espedal.

I 2022 mottok eierkommunene foruten utbytte 100 millioner kroner i avdrag og 70 millioner kroner i renter på eksisterende ansvarlig eierlån. Tilsvarende for 2021 var 100 millioner kroner i avdrag og 44 millioner kroner i renter. Konsernet utdeler dermed totalt 1 270 millioner kroner til eierkommunene basert på regnskapsåret 2022, hvorav 400 millioner gjøres om til et ansvarlig lån.

Publisert: