VARSEL: Det er selskapet Topp Afrika AS, registrert med adresse i Randaberg som varsles om at ting må på plass for å fortsette.

Det er fra Brønnøysundregistrene sendt ut melding om at selskapet ikke har statsautorisert revisor, jf aksjeloven/allmennaksjeloven.

Frist til å rette opp forholdet er fire uker fra kunngjøring på Internett (www.brreg.no).

– Hvis foretaket ikke har brakt forholdet i orden ved utløpet av fristen, vil tingretten bli varslet om at vilkårene for tvangsoppløsning er oppfylt. Tingretten kan oppløse foretaket uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16-17.

Topp Afrika AS driver innen reiser til afrikanske land og hadde i fjor en omsetning på 6,6 millioner kroner og et resultat på mer enn 500.000 kroner.