Flere reagerte på mangel på kantslått - i dag er det mye bedre

Noen mente det så «rusjete» ut, men nu er det mye bedre.

I morges var man på plass med kanstslått.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

KANTSLÅTT: I forbindelse med 17. mai var det noen som reagerte på at det ikke var klippet rundt i kommunen, enten det var ved kommunale anlegg eller langs fylkesveien.

I morges var det imidlertid ting på plass, for kanstslåtten langs fylkesveiene er i gang. Hensikten med kantslått er blant annet trafikksikkerhet, å bedre sikt og utsikt, men også å hindre at skadelige planter spres i naturen vår.

Med utsikt fra Randaberg24 fikk man i morges med seg kantslåtten.

Nå er det også slik at Statens vegvesen har en standard å følge.

– Kantklipp gjennomføres normalt en til to ganger pr. år (tidlig i juni og/eller bare i august), og klippebredden varierer med fartsgrensen, ifølge Statens vegvesen sin standard.

Videre heter det fra Statens vegvesen at klipping av veikanter tidlig i juni ikke er optimalt for humler og andre insekter.

– Det er viktigere å hindre at skadelige planter spres i juni, når insekter har matfat mange andre steder, enn at vi har blomstrende veikanter. Da beholder vi mer artsmangfold også i fremtiden.

Publisert: