Statens vegvesen ber sjåførene ta ansvar i trafikken

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

TRAFIKK: — Vi må alle ta ansvar i trafikken. Det er ikke bare de andre som er uoppmerksomme og farlige. Etter en krevende ulykkesommer ber vegdirektør Ingrid Dahl Hovland bilistene om økt oppmerksomhet bak rattet.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er bekymret for sommerulykkene. Sommeren i fjor og hele 2022 var krevende. Nå frykter hun at årets sommer kan bli like tøff.

Slik er dagens tall:

– 10 drept i juli-trafikken (mot 11 i hele juli i fjor)

– 22 drept så langt i sommer (juni-juli) mot 29 i fjor (juni-hele juli)

– 62 drept i trafikken (mot 65 t.o.m. hele juli i fjor)

– I 2022 omkom 116 på norske veier – det høyeste antallet siden 2016, mot 80 i 2021.

Mange ulykker

Sommeren er høysesong for trafikkulykker.

— «Å kjøre er det eneste du skal gjøre» er vårt viktigste råd til alle som kjører i sommer. Vær oppmerksom og ta hensyn til hverandre, sier Hovland.

Uoppmerksomhet bak rattet var medvirkende årsak i en av tre dødsulykker i perioden 2016-2020, viser tall fra Vegvesenets omfattende analyse av alle dødsulykker i Norge.

Sommerulykkene så langt har stort sett vært møteulykker og noen utforkjøringsulykker. Det knyttes ofte til for høy fart og uoppmerksomhet.

— Vi har verdens beste sjåfører. Norge er det landet i Europa med lavest risiko på veiene. Men nå må alle trå til og bidra. De reisende bør være oppmerksom på at det er større risiko nå om sommeren. Mange kjører langt, på veier de ikke er kjent og kanskje også med andre kjøretøy enn de gjør til vanlig. Det er også flere i bilen, og dermed flere mulige distraksjoner. Derfor er ofte sommerulykkene mer alvorlige enn trafikkulykker ellers i året, sier vegdirektøren.

— Ta ansvar!

En ny undersøkelse fra Statens vegvesen viser at over sju av ti sjåfører mener de sjelden eller aldri er uoppmerksomme, mens enda flere – mer enn åtte av ti - opplever at andre sjåfører er uoppmerksomme.

— Det er ikke uvanlig at man tenker best om seg selv. Mange overdriver egne ferdigheter. De tror de har kontroll, selv om de driver med andre ting mens de kjører. Dette er en stor utfordring. Derimot har vi lettere for å se uoppmerksomhet hos andre. Vi kan nok alle være den uoppmerksomme sjåføren vi ikke ønsker å møte i trafikken, sier Hovland.

Det er mange årsaker til uoppmerksomhet. Mobilen og skjermen er gjerne det første man tenker på, men det er bare toppen av isfjellet. Alt du foretar deg samtidig som du kjører, kan være med på å gjøre deg uoppmerksom. Dette inkluderer også å sitte i egne tanker.

— Problemet er stort og omfattende. Selv om vi alle vet at uoppmerksomhet er farlig, skjer det ofte ubevisst, og det kan være vanskelig å kontrollere, sier vegdirektøren.

— Desto viktigere er det å ta tak i problemet og innse at dette gjelder oss alle, ikke bare «de andre».

Trafikksikkerhetskampanje

Statens vegvesen startet i sommer en fireårig oppmerksomhetskampanje. Målet er å få sjåfører til å ta et mer aktivt grep om egen atferd og oppmerksomhet.

-For å kjøre er nettopp det eneste du skal gjøre når du sitter bak rattet. Vi ønsker å skape en god trafikkultur ved at alle setter dette på dagsorden og at hver og en av oss setter seg konkrete mål for hva vi kan gjøre. Alle har en rolle og et ansvar. Kampanjen skal derfor motivere og involvere hele samfunnet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Fakta om uoppmerksomhet

Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i 1 av 3 dødsulykker i perioden 2016-2020

9 av 10 er enig i at å drive med andre ting samtidig som en kjører bil, tar oppmerksomheten bort fra trafikken og øker risikoen for farlige situasjoner

1 av 3 har ikke tillit til at andre sjåfører er tilstrekkelig oppmerksomme

4 av 10 har opplevd farlige situasjoner i trafikken de siste 12 månedene fordi en annen sjåfør gjorde andre ting mens de kjørte

84 prosent opplever at andre sjåfører er uoppmerksomme

74 prosent opplever at de sjelden eller aldri er uoppmerksomme

Fire former for uoppmerksomhet; visuell (se på noe annet enn veien), fysisk (ta hendene fra rattet), kognitiv (ha tankene på noe annet enn kjøring) og auditiv (lytte til noe/noen)

Publisert: