TUNGENES: Det lekker på Tungenes, i fyrbygningen.

Da skal det oppgraderes. Bakgrunnen for vedlikeholdsarbeidet er en lekkasje som har pågått over lengre tid. Omfanget av skadene vet man ikke, men arbeidet kan vare til september.

– Det er viktig å få tettet dette ordentlig og arbeidet er nå i gang. Vedlikeholdet vil sørge for at fyret blir bevart på en sikker og god måte. På grunn av dette arbeidet, vil selve fyret dessverre være utilgjengelig mens arbeidet pågår, og fyrtårnet vil også være dekket til, heter det fra kommunens nettside.

Hva skal gjøres:

  • Skifte ut en del av tak og andre deler som har fått råteskader

  • Rekkverket rundt fyrtårnet skal skiftes

  • Skifte ut vegger, fjerne gammel kledning og lage ny

  • Omlegging av skifertak

  • Maling av vegger som skiftes ut

  • Installasjon av varmepumpe

PS! Fyrkafèen og området rundt vil likevel være tilgjengelig og åpent som normalt.