Folkehallenes ledelse og Stavanger-politiker om planer om en sjette hall

Det er en foreløpig kalkyle på rundt 106 millioner kroner for en sandvolleyballhall på Randaberg.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:
Les også

Slik kan ny sandvolleyballhall bli på Randaberg

SANDVOLLEYBALL: – Jeg er kjent med at både volleyballmiljøet og Randaberg Kommune er veldig positiv til dette anlegget. Folkehallene som driver er rigget til å drifte flere anlegg på den driftsstrukturen vi har i dag. På generelt grunnlag gjør vi det våre fire eiere ønsker.

Det sier daglig leder av Folkehallene, Karton Nilsen til Randaberg24. Det er nemlig flere som har ytret et ønske om å få til et innendørs anlegg for sandvolleyball - og flere mener også at det da er naturlig å legge dette til Randaberg. Randaberg kommune, ved ordfører Jarle Bø (Sp) ser dette som den sjette folkehallen, hvis det skal bli realisert.

– Sett fra Folkehallene sin side hadde det vært spennende med et slikt anlegg koblet til Vår Energi Arena Randaberg, da det sannsynligvis ville gitt noen synergier til driften av vårt eksisterende anlegg. Videre ville det styrket Idrettsregionen og satsingen på fysisk aktivitet for regionens barn og unge.

Det er imidlertid en vei å gå før dette eventuelt kan bli aktuelt. I Randaberg er man positive, tomten er på plass, men det har ikke vært diskutert inngående i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola eller Randaberg.

– For egen del har jeg ikke hørt om den sjette folkehallen før nå. Vi kan ikke ta stilling til dette allerede nå, men jeg kan si at det i Stavanger er en god del som skal gjøres eller planlegges. Folkebad, oppgradering av tennishall og mer til. Dette er tunge investeringer for kommunen. Når det er sagt så fungerer Folkehallene godt, men å si ja eller nei til dette nå - det er for tidlig, sier AP-politiker Øyvind Jacobsen i Stavanger til Randaberg24.

Nøkkelen er imidlertid finansiering av både bygg og drift. Det er avhengig av likelydende politiske beslutninger i alle fire kommuner. En slik politisk sak, vil bygge på at det er et reelt flertall for å satse på dette i alle fire kommuner.

Så langt er ikke dette grundig diskutert i noen av de fire kommunene.

– Jeg er usikker på hvordan den politiske stemningen rundt dette er i de øvrige kommuner. For at dette skal bli en realitet må alle fire eierkommuner ønske seg og ikke minst politisk vedta et slik anlegg. Jeg er ikke kjent med at prosjektet er kommet så langt, avslutter Folkehallenes daglige leder.

Det er en foreløpig kalkyle på 106 millioner kroner for en slik hall, hvor 50 millioner kroner kan komme fra spillemidler.