UTDANNING: Innen 2035 vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere. Nylig kunne en lese at regjeringen nå vil satse slik at flere velger yrkesfag, få læreplass og fullføre fagbrevet. I 2022 vil det nemlig bli brukt mer enn én milliard på yrkesfag og kvalifisering.

Foto: Rogaland fylkeskommune

På grunnlag av dette er det blitt bevilget til sammen 370 mill. kroner til fylkeskommunene for å styrke arbeidet for flere læreplasser i 2022. Det brukes også 304,5 mill. kroner til at personer uten lovfestet rett til videregående opplæring, slik at også de skal få mulighet til å fullføre videregående opplæring.

Rektor Trond Hoel synes det er gledelig det satses mer på yrkesfag. Han merker press fra industrien, og ser det er manko på både hode og hender når det kommer til fagarbeidere.

— Jeg tror denne trenden vil vare, det er såpass stort etterslep både når det kommer til elever og opplæringsutstyr. Dette henger sammen med råvaremangel og at strømprisene har økt. Det at det nå bevilges penger er gledelig.

Han mener at god undervisning og moderne utstyr i tråd med fagplanen er uhyre viktig.

— Det må ikke bare bli med de gode tankene, pengene må komme kjapt. For det er skrikende behov for fagutdannede.

Hoel håper at folk velger yrkesfag, og at midlene kommer godt med til undervisningen, slik at de kan gi god opplæring med tipp-topp pedagogisk utstyr.

Dette er tiltakene som skal styrkes:

TiltakMidler i millioner
Forbedret opplæring frem til læreplass og forsterket oppfølging av elevene ut i bedrift370,0
Tilbud til personer uten rett til vgo304,5
Yrkesfaglig rekvalifisering111,8
Fagbrev på jobb46,0
Mer fleksible og tilpassede opplæringsløp80,0
Yrkesfaglærerløftet100,0
Forsøk med investeringer i utstyr på yrkesfag17,0
Yrkesfaglærer 210,0
Sum1 039,3