SOKN: Tidligere i dag hadde Statens Vegvesen kontroll. Totalt ble 86 tunge og 15 lette kjøretøy kontrollert med fokus på teknisk, tilstand, vekt og last.

Av disse 86 fikk 11 av dem bruksforbud.

Dette ble resultatet;

Fem sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av for dårlig lastsikring, samt pålegg om å sikre lasten forsvarlig før videre kjøring.

To ble ilagt kjøreforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontvindu, samt et krav om å fjerne gjenstandene før videre kjøring.

Et vogntog fikk 500 kroner i gebyr og kjøreforbud på grunn av manglende registreringsbevis for semitrailer.

En fører fikk kjøreforbud og ble anmeld på grunn manglede stopplys.

En lastebil fikk kjøreforbud på grunn av diesel lekkasje, og et vogntog fikk kjøreforbud på grunn av alvorlig skade i dekk. Dekk måtte skiftes før videre kjøring.