DYR: En kan i dag lese på NRK at dyrevernalliansen vil ha krav om politiattest for alle som skal kjøpe eller jobbe med dyr, og at den samme modellen som legges frem om man skal jobbe med barn skal være gjeldende også i dette tilfelle.

For slik det er pr. i dag har en ingen mulighet til å vite om valpekjøperen har et rulleblad med seksuelle overgrep mot dyr eller om avløseren egentlig har blitt ilagt overtredelsesgebyr for vanskjøtsel.

— Jeg tror et slikt krav vil ramme flere uskyldige grupper mennesker enn hva dyrevernalliansen har tenkt. For hvor skal grensen settes neste gang?, spør Nygård seg som er positivt om det kun går utover kriminelle som har begått seksuelle overgrep mot dyr.

Bjørn Egil Nygård (f.v.), Stine Vakstdal og Ane Tunge Aspøy, som regel er de ansatte ved Randaberg Dyrepensjonalt i alder med disse. Foto: Arkivbilde, Simen Ingemundsen

Bjørn Egil Nygård er redd for at dette vil gå utover de med rusproblemer, for mange av dem er dyr en glede i hverdagen, og at muligheten fratas flere enn nødvendig ved et slikt krav.

— Dyr er ofte til stor hjelp i hverdagen, som for eksempel for innsatte i fengsel og eldre på gamlehjem, skal de også nektes å ha dyr. Jeg mener heller at dyr bør tas i fra de som ikke er skikket, og jeg er redd for at dyrevernalliansen med dette gjør det vanskelig for enkelte grupper å få tak i kjæledyr, sier Nygård.

Nygård er ikke engstelig når det kommer til sine ansatte. Han har som regel yngre ansatte i ferier, og disse vet han ikke vil få problemer med å framlegge politiattest.

— Om jeg ansetter noen som har rulleblad, og dyrene utsettes for kriminelle handlinger, er det meg det går utover. Derfor er jeg veldig observant på hvem jeg ansetter og arbeidet de utfører, avslutter Nygård som har pleid å bruke Småjobbsentralen om sommeren og ansatte han har kjennskap til i andre ferier.