Flere kjøreforbud på Sokn

  • Simen Ingemundsen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

KONTROLL: Totalt ble 63 tunge kjøretøy og åtte lette kjøretøy kontrollert da Statens vegvesen hadde kontroll på Sokn i dag.

Kontrollen hadde fokus på teknisk tilstandskontroll, vektkontroll og lastsikring kontroll, og på grunn av for dårlig lastsikring fikk to sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring.

Et vogntog fikk kjøreforbud grunnet feil ved underkjøringshinder. Det ble også i dag ilagt kjøreforbud til to førere som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

En sjåfører fikk bruksforbud på grunn av feil merking av utstikkende gods. Hele 28 førerdøgn ble kontrollert på kjøre-/hviletid uten ble funnet noe feil. Alle 63 kjøretøyene ble kontrollert på vekt, og alle kontrollerte kjøretøy var innenfor lovlig vekt.

Publisert: