Renovasjonsavdelingen er ferdig med utkjøring av beholdere til hageavfall

 • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

KOMMUNALT: Denne uka ble Renovasjonsavdelingen ferdig med utkjøring av beholdere til alle husstandene i Randaberg, dermed er det klart for å begynne tømming i juni.

Når er føste tømming?

Første tømming for hageavfall er i uke 23 (fra mandag 5. juni til fredag 9.juni)

Infomasjon om tømmedager finner du i tømmekalenderen eller renovasjonsappen.

Hva kan du kaste i beholderen for hageavfall?

 • gress
 • hekk
 • greiner
 • mose
 • vanlig ugress

Alt dette leveres til kompostering og det skal derfor ikke være plastsekker, poser, tau eller andre fremmedlegemer, da avfallet skal gjennom en kvern.

Maks vekt på beholderen er 60 kg.

Hva skal IKKE i beholderen for hageavfall?

 • jord
 • sand
 • grus
 • stein

Det som er listet opp ovenfor kan leveres til IVARs gjenvinningsstasjoner.

 • nedfallsfrukt (kastes i matavfallet)
 • svartelistede planter og potteplanter (disse skal kastes i restavfallet)

Ikke fått beholder?

Om du ikke har fått beholderen og ønsker dette kan du melde i fra via renovasjonsappen eller Meld feil. Hvis du ikke har tilgang til noen av disse metodene kan du ringe Servicetorget på tlf.: 51414100.

Ønsker ikke å ha beholder?

Du må da ha en godkjent kompostbinge eller andre gode grunner for å ikke ha beholderen for hageavfall. Begrunn og meld fra via renovasjonsappen eller Meld feil. Hvis du ikke har tilgang til noen av disse metodene kan du ringe Servicetorget på tlf.: 51414100. Dersom du ikke ønsker å ha beholderen for hageavfall må du være klar over at du ikke kan kaste det i matavfallet, eller på et fellesområde.

Åpen dag for levering av hageavfall på teknisk lager i Vistestølen
Noen har gjerne allerede samlet opp en del hageavfall, det vil i samme uke som hageavfallet blir samlet inn være åpent for å levere hageavfall på teknisk lager i Vistestølen lørdag 10. juni fra kl. 09.00 - 13.00.

Publisert: