OPPLÆRING: I flere år har Kirkens bymisjon/Ventilene tilbydd språkopplæring og arbeidspraksis til flyktninger. Etter at krigen mellom Russland og Ukraina ble et faktum i 2022 har det blitt en oppgang av de som trenger hjelp.

Hvor mange som søker hjelp kommer med andre ord an på verdenssituasjonen.

Den som har ansvaret for språkopplæringen og arbeidspraksisen ved Viste strandhotell er Ingrid Cristina Hess, dette ansvaret har hun hatt i to år.

– Akkurat nå har vi 13 på språkopplæring og totalt 26 som lærer ulike ting hos oss, forteller Ingrid Cristina Hess.

Arbeidet det som regel går i er forefallende hotellarbeid som blant annet å rydde og vaske rom, gjøre klart til konferanser og andre arrangementer. Det er med andre ord et ordinært hotell med noe attåt.

En av oppgavene til Hess er å sitte individuelt i sofaen med en kopp kaffe og lære bort sine norsk kunnskaper. Foto: Simen Ingemundsen

– Det begynte som et leirtilbud for 20 år siden, etterhvert så utviklet det seg, og flere trengte arbeidspraksis. Dermed ble det å drive hotellet på Viste avgjørende.

De har satset stor på arbeidspraksis både for norske og utenlandske arbeidere, og de fleste som tar imot tilbudet er godt fornøyd, samt enig om at de trives på hotellet.

– Lenge hadde vi ventelister, men det er roligere nå, og utfordringene de ulike menneskene vi tar imot er varierende.

Hotellet har gjort mye mulig for Kirkens bymisjon/Ventilene. De begynner tidlig med morgenmøter, fordeler oppgaver og de som sliter med norsk får en ekstra gjennomgang.

– Jeg har fått drømmejobben og er glad for å være en del av hotellet, som er et bindeledd mellom Johannes læringssenter og samfunnet, avslutter Hess, som jobber grundig med å få dem til å lære seg dialekten.

De fleste kommer fra Johannes læringssenter, der lærer de norsk grammatikk, men ikke det å snakke dialekt, derfor har Hess det fulle ansvaret med å lære dem dialekten slik det blir mer forståelig for folk flest.