RIVNINGSARBEIDER: Randaberg kommune søkte om investeringstilskudd for seks omsorgsboliger, med base, i Dalveien. Husbanken har da gitt et tilskudd på vel 10. millioner kroner.

De samlede investeringskostnadene er samlet oppgitt til å være i overkant av 30. millioner kroner.

– Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt, heter det i et brev fra Husbanken.

Eldre boliger i Dalveien skal rives. Foto: Per Thime

Brevet fra Husbanken er datert 23.10.2023 - og da har man seks måneder etter det å komme i gang med arbeidene.

Randaberg24 sjekket med kommunen - og man er i rute til å komme i gang med første del, nemlig rivningsarbeider.

Klar begynner man å bli, og i løpet av mars kan ma se de første arbeidene med det nye bofellesskapet som i første omgang skal bestå av seks boenheter. Etter ferdigstillelse skal det dannes borettslag og boligene selges til beboerne. Kommunen skal eie personalbasen.

Det er altså starten på det foreldreinitiserte initiativet.