Mobile krontroller med Statens vegvesen: – Det kunne medført en alvorlig ulykke med fatalt utfall

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

KONTROLLERTE: Statens vegvesen hadde en trafikkontroll med fokus på sikring av barn i bil og teknisk tilstand på kjøretøy.

– Kontrollen startet på Finnøy der vi kontrollerte sikring av barn i bil. Vi kontrollerte 19 kjøretøy og vi fant sikring ikke tilstrekkelig på 12 av barna i disse kjøretøyene. Mesteparten av barna hadde ikke belte tilstrekkelig stramt over kroppen, det var vridninger på belte og i en kollisjon kan dette få fatale konsekvenser for barna. Det er førers ansvar å sikre barn under 15 år.

Videre fortsatte vegvesenet med kontroll på Sokn.

– Der stanset vi en bil og tilhenger der det ikke var montert kjennemerke på tilhenger.  Denne tilhengeren hadde også utstikkende last på to meter bak kjøretøyet. Når utstikkende last er over 1 meter skal det merkes med forskriftsmessig anordning. Dersom det hadde oppstått en kraftig oppbremsing med dette kjøretøyet kunne det være fare for at fører bak ikke observerer denne utstikkende lasten. Det kunne medført en alvorlig ulykke med fatalt utfall.

Det heter videre at det er førers ansvar å sørge for at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig sikret og merket.

– Tilhengeren fikk bruksforbud grunnet manglende kjennemerke og manglende merking at utstikkende last. 

Publisert: