Flere vil trenge buss - vil gå utover kommunens plan for klima og miljø

Høring for modell 5 og 6 i saken om ny skolestruktur i Randaberg kommune er ute, nå også med forslag til skoleskyssruter.

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

SKOLESKYSS: Det blir forandringer innen skole på et tidspunkt og det er snakk om ulike skolemodeller.

Nå er det skoleskyss det dreier seg om - hvor det i dag er 37 eleverpå barneskolen og 12 elever på ungdomsskoler som har dette eller som kan had det, ifølge regelverk for avstand mellom døra hjemme og skoleporten.

Når det nå jobbes med alternativ 5. og 6. vil behovet være større, tildels mye større, spesielt for punkt 5.

I utredningen står det nå:

«I modell 5 er det større endringer i skoleskyssbehovet. Barneskoleelever fra Harestad skole skal til Grødem og Goa skole og får lenger skolevei. Nesten alle elever på 1. og 2. trinn fra Harestad skole må i praksis få skyss til Grødem skole og Goa skole, siden mange av dem har over 2 km skolevei. Alle elever på 1.-2. trinn som bor i sentrum må ha skoleskyss. Det vil være en økning på over 80 elever som trenger skyss til Grødem skole og Goa skole, og de fleste av disse vil være elever på 1. og 2. trinn. Det vil være behov for minst to normalbusser
(eller en leddbuss) hver fra sentrum til respektive Grødem skole og Goa skole bare for elevene på 1.-2. trinn. Dette vil slå negativt i forhold til Randaberg kommunes plan for klima og miljø», heter det.

LES HELE UTRDENINGEN HER

BILDE: Den grønne ruten er nokså lik den skoleruten som er i dag, bortsett fra at det nå går helt til Grødem skole. Den starter i sentrum, kjører ut til Tungenes, snur tilbake til sentrum via Sande/Bø og kjører ut til Grødem skole. Ved skoleslutt går den samme vei tilbake.

Kolumbus kan ikke si noe om dette vil bli ordinære bussruter eller om det vil bare være skoleskyssruter. Det er i alt 12 ruter per skole, så det vil være buss til skolestart og skoleslutt, og to busser til ved skoleslutt. Det vil ikke bli noen form for skyss knyttet til SFO, siden SFO ikke dekkes av skoleskyssruter.

Det finnes også et alternativ seks man skal se på.

I modell 6 er det ingen endringer for elever i barneskolen, men noen ungdomsskoleelever vil få lenger vei til Grødem skole. Det vil være omtrent 15 elever på ungdomsskolen som får behov for skyss, som ikke hadde det før.

«Det må gjøres noen endringer i bussrutene i Randaberg for å løse skoleskyss for elevene som skal til Grødem skole, men dette er mindre endringer som er uproblematisk for Kolumbus. Skoleskyssrutene i modell 6 vil i praksis bli som i dag, bare at bussen kjører videre til Grødem skole. Det vil i praksis ikke være behov for skoleskyss til Goa skole».

Publisert: