SOKN: Statens vegvesen har utført kontroll ved den tidligere bomstasjonen på Sokn, hvor fokuset var tunge kjøretøy, vinterutrustning, lastsikring, vektkontroll og teknisk tilstandskontroll.

Denne gang ble 63 tunge og fem lette kjøretøy kontrollerte og følgende ble avdekket:

På grunn av for dårlig lastsikring fikk en sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Det ble også i dag ilagt kjøreforbud til en sjåfører som hadde sikthindrende gjenstander i siderute, og gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

En lastebil hadde overlast og transporter fikk overlast gebyr på 29.000 kroner. Kjøretøyet fikk også bruksforbud og ble avskiltet på grunn av mangler registrering av utenlandske kjøretøy som var tatt til bruk i Norge.

To varebiler hadde overlast. Kjøretøyet måte avlaste til tillatt akselvekt/totalvekt før videre kjøring.