Flere hundre var på plass - både svømmere og foreldre