Jonas har besøkt flere klubber, kan ende i Okka by