SYKLING: Det er på søndag det skjer og det er også noe du kan være litt obs på, for sykkelrittet som TOSK arrangerer skal sykles på deler av Randaberg.

Første startende er fra Randaberg stadion søndag klokken 13.00 - mens siste målgang er rundt klokken 16.

– Vi oppfordrer deg som beboer om å være oppmerksom og ta hensyn til de syklende. Kan du kjøre utenom traséen eller alternativt følge rytternes kjøreretning, da er det bra, heter det fra arrangøren.

Når dette skrives er det i underkant av 80 syklister som er påmeldt.

Rundt 80 syklister er meldt på til TOSKaskapet som sykles på søndag. Foto: Per Thime

Løypa som skal sykles er fra Randaberg stadion, Tungenesveien til Tungenes, retur til Sandeveieb, Bøveien «mot klokka», Sandeveien og målgang ved Randaberg stadion.

Løypa som sykles er på 14 kilometer.

– Vi vil ha vakter utplassert i utsatte kryss, for å sørge for at rittet blir gjennomført på en sikker måte. Rittet foregår allikevel på åpne veier, og det betyr at gjeldende trafikkregler skal overholdes. Brudd på disse kan føre til fare for liv og helse og resultere i diskvalifikasjon, heter det fra arrangøren.