POLITIKK: Bofellesskapet Vardheim hadde i rapporten ikke alt på stell. Det ble nemlig under tilsynet avdekket flere ting, hvor ansatte og ledelse uttrykte at arbeidspress og emosjonell belastning var alvorlige utfordringer for ansatte i Vardheim bofellesskap. Man slo også fast at Vardheim ikke er bygget for flertallet av dagens brukere. Bygningsmassen på Vardheim er utformet for beboere med lavere bistandsbehov enn det som er realiteten i dag.

Hovedutvalg for oppvekst og levekår hadde saken oppe på agendaen onsdag kveld.

Det er etter rapporten ble kjent gjort en del endringer - noe utvalgsleder Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF) var glad for.

APs Maria Randeberg hadde lyst å si noe.

– Jeg synes at det er fint at det er satt i gang tiltakt og at man tar dette på alvor det som kom fra Arbeidstilsynet.

Hun roste kommunen for å ta tak i dette.

Vardheim er bofellesskap, men driftes i realiteten som et sykehjem. Foto: Arkivbilde, Per Thime

Fjermedal Ludvigsen (KrF):

– Jeg tenker at dette ble bygget som bofellesskap nå er som et sykehjem. Vi skal senere ha en diskusjon om både bygging av sykehjemsplasser og bofellesskap, og dette er viktig å ta med seg videre.